Månadsarkiv: januari 2016

Vi är lönsamma men behöver vård

Varje euro som satsas på frivilligverksamhet betalar sig 6 gånger tillbaka. Föreningsregistret i Finland omfattar cirka 135 000 föreningar. Vi är många och lönsamma.

Resurs på rad.
Resurs på rad.

Siffrorna presenterades för ett trettiotal föreningsaktiva som samlats till en kväll om medlemsregister och medlemsvård. Det var Sebastian Gripenberg från Svenska folkskolans vänner som berättade om allt från lagen kring att registrera medlemmar, till att sedan också ta hand om dem. I publiken satt föreningsfolk från främst Åbo men också åtminstone Pargas.

Det var ett alldeles vanligt auditorium, inte mysigt alls, där vi satt. Inte alls alla kände varandra. Men känslan av gemenskap och av att vi tillsammans är en resurs att räkna med, var rätt häftig. Det talades om LAN-partyn, byaföreningar, hur man ska få föräldrar att stanna i idrottsföreningar också när barnen vuxit upp, och om hur det kom sig att en slumrande förenings begravningsmöte lockade mer medlemmar än kanske något annat av föreningens möten hade gjort.

Det skrattades och nickades i samförstånd.

Vi pratade länge om medlemsvård. Hur ska man välkomna nya medlemmar och hur ska man få dem att stanna? Det är inga lätta frågor – man ska ge medlemmar förtroende och uppgifter, men man ska inte utarbeta dem eller tvinga på dem allt för tunga uppgifter det första man gör.

Jag vågar säkert tala för alla föreningar då jag uppmanar dig som medlem att prata! Säg hur du vill ha det, kom med önskemål och berätta vad du hoppas på och förväntar dig av din förening. Styrelsen vill garanterat höra dina åsikter. Lika säkert välkomnar de dig att aktivt delta i verksamheten. Kom med och vårda och bli vårdad i föreningslivet!

Mia Henriksson
Sekreterare
Åbo svenska marthaförening
http://aboland.martha.fi/abo/

****

Svenska folkskolans vänner erbjuder gratis fakta, tips och råd om föreningsliv och -verksamhet: http://foreningsresursen.fi/start/

Föreningsregistret, info om hur det fungerar och länkar till lagar:
https://www.prh.fi/sv/yhdistysrekisteri.html

Svenska skolornas framtid i Åbo

Hem och Skola i Åbo rf är det organ som sammanbinder alla föräldraföreningar i våra svenska skolor i Åbo. Vår uppgift är i första hand att främja samarbetet mellan hem och skola och att bevaka våra svenska skolors intressen.

Under de senaste månaderna har debatten band föräldrar varit flitig kring många teman:

  • Sirkkala skolas Kärnhus – igen en mögelskola i Åbo
  • hur dras egentligen antagningsgränserna för våra svenska skolor?
  • varför bara en förskolegrupp i Sirkkala men tre i Cynkkan?
  • kommer Sirkkala skola således att ha bara en klass per årskull i framtiden?
  • när kommer S:t Olofssolans väggar emot?
  • kommer Kattan att ha råd att flytta in i sina nyrenoverade utrymmen?

Ja frågorna är så många att Hem och Skola därför beslöt att ordna ett diskussionstillfälle för alla föräldrar som vill ha svar på sina frågor. Och detta tillfälle ordnas:

TORSDAG 28.1.2016 kl. 18.00 i Sirkkala skola (Pomona-huset invid Österlånggatan)

På plats finns:

Rektor Ellu Kurtén, Sirkkala skola  –  rektor Nicke Wulff, Cygnaeus skola –  rektor Christer Karlsson, S:t Olofsskolan –  rektor Marianne Päärnänen och biträdande rektor Carola Mattson, Katedralskolan – direktören för svenskspråkig fostran och undervisning Liliane Kjellman.

Vi ville också gärna höra de olika politiska partiernas åsikter i våra skolfrågor och bjöd därför in ordföranden från Nämnden för fostran och undervisning samt  samtliga medlemmar från nämndens svenska sektion. Bl.a. sektionens vice-ordf. Kenneth Liukkonen och  stadsfullmäktigeledamot Christel von Frenckell-Ramberg kommer att delta i paneldiskussionen.

KOM OCKSÅ DU MED OCH DISKUTERA! VÄL MÖTT!