Röda Korset Åbolands distrikt utlyser kampanjen ”Årets väninsats”

En händelse eller en handling kan kännas liten för den som gör det men betyda massor för den som får ta del av den. Känner du någon som är omtänksam, glad, har tid för sina medmänniskor, är ung eller gammal, har ett varmt hjärta och bryr sig om? Är det någon du tycker att har gjort

ÅRETS VÄNINSATS

Röda Korset i Åboland ger årligen utmärkelsen i samband med vändagen den 14.2. Kampanjen är öppen för alla.

De uppgifter vi behöver är:

Namn, adress och kontaktuppgifter på personen som föreslås.
Din utförliga motivering till förslaget. Varför är just den här personen den bästa kandidaten?
Dina kontaktuppgifter.

Vi vill ha ditt förslag märkt med ”Årets Väninsats” senast 30.1.2017 till adressen Finlands Röda Kors Åbolands distrikt Kaskisgatan 13 A 20700 Åbo eller per e-post mia.eklund@redcross.fi

Vi ser gärna att nya vänner kommer med i denna värdefulla verksamhet. Vänverksamheten kräver inga fina titlar eller höga skolbetyg. Det enda du behöver är viljan att hjälpa och att ge lite av din tid. De enda kunskaperna du behöver är en vanlig människas färdigheter.

Vändag med RK