IFGA

IFGA står för Independent Friends Go Archipelago. IFGA är ett Erasmus+ finansierat ungdomsutbyte. Projektet kommer att äga rum den 6-13.8.2017 i den åboländska skärgården. Temat för utbytet är självständighet, temat är i samband med årets tema som är Finland 100 år.

Ungdomarna som deltar är mellan 15- 19 år, från varje land kommer fem ungdomar och en vuxen. Utbytet sker mellan Turkiet, Grekland, Portugal, Tjeckien, Schweiz och Finland. Ungdomarna från Finland kommer från Pargas och Kimito, detta har bidragit till ett stärkt samarbete mellan kommunerna.

IFGA projektet att ha en APV, Advanced Planing Visit. APV:n kommer att vara i Korpo under nästa vecka. Tanken med APV:n är att alla deltagarländer deltar med en vuxen och en ungdom. Under nästa vecka kommer alla deltagarländer tillsammans planera programmet till ungdomsutbytet. På det här sättet kommer ungdomar från alla länder att aktivt kunna delta i planeringen. Det är viktigt att de unga får vara med och planera och utföra utbytet. Det skall bli spännande att se vad det slutgiltiga programmet på utbytet kommer att vara!

// Sara

IFGA_FLAGGOR