APV i Bonusvillan

Nu har IFGA projektet haft sin APV, advanced planning visit med de fem deltagarländerna och Finland. Vi höll hus i Bonusvillan i Korpo under APV:n där vi planerade utbytet i augusti. Projektet kommer alltså att leda till ett ungdomsutbyte 6.8-13.8 där det kommer ungdomar från fem länder och Finland. I augusti kommer utbytet att ske i Nagu, så vi besökte alla Nagu för att bekanta oss med miljön.

Under APV:n introducerade vi non formella inlärnings metoder för deltagarna och ledarna.  Första kvällen började med tacos och idé runda i skogen. Under andra dagen bekantade sig gruppen med Nagu skola, ungdomsgård, bollhall och biblioteket. Vi planerade på kvällen vilken information deltagarna vill ha om Nagu före utbytet. Vi bestämde tillsammans att planera en mapp med bl.a. en karta över Nagu, öppettider till butiker, djur som kan dyka upp i skärgården, maträtter från Finland och lite översättningar från engelska till svenska. Vi hade det väldigt roligt tillsammans och alla ser fram emot utbytet i augusti. Utbytet kommer att avslutas med ett öppet evenemang av något slag. Det är något att se fram emot, alla är varm välkomna!nagu