Kategoriarkiv: Medlemmar

Tonsätt Torvalds – ÅLFs kompositionstävling

Tvärkonstnärlighet är givande! I Åbolands litteraturförening har vi mången gång i olika sammanhang haft som målsättning att samarbeta mellan olika konstformer till exempel för att kunna hitta nya kreativa kanaler, för att skapa samhörighet mellan olika kulturella aktörer eller bara för att få träffa intressanta människor som är intresserade av liknande grejer. Just nu manifesteras detta genom en tävling i att tonsätta Ole Torvalds dikter. Det är nämligen så att i augusti 2016 kan Åboland fira 100-årsdagen av en av sina kulturpersonligheter och framstående poeter, just denne Ole Torvalds.

Ole Torvalds
Ole Torvalds . Bild: Schildts Förlags AB

Kändast är Torvalds som tidningsman från Västra Nyland, Österbottningen och en lång tid vid Åbo Underrättelser, och även översättare från finska: till exempel översatte han Waltaris Sinuhe till svenska. Hans dikter om skärgård, krig, liv och död och kärlek förtjänar dock mer uppmärksamhet än de har fått. Vi hoppas kunna bidra till det. Målet är att ge dikter av Ole Torvalds klingande form som en levande del av vårt kulturarv.

Tävlingen är öppen för alla intresserade och vi har redan fått in bidrag. De skall vara oss tillhanda senast 1.12.2015. Första pris är 600 €, andra och tredje pris är 250 € vardera. Prisutdelning annonseras och sker under våren 2016 i Åbo. En jury på tre personer utses under hösten och är anonym tills tävlingen är avgjord. Sommaren och hösten 2016 planeras preliminärt två kompositionskonserter där de vinnande verken framförs, en i Åbo och en i Kimitoön. Dessa konserter är under planering, detta återkommer vi till, och jag vågar väl redan önska alla välkomna till dem som åhörare och publik!

Se även Facebook-sidan ”Tonsätt Torvalds” eller vår hemsida (under ”Aktuellt”) för mera information, noggranna tävlingsregler och fina exemplar av hans poesi! Kontakta också gärna Henrica Lillsjö(hlillsjo@abo.fi) eller Mai Palmberg(mai.palmberg@gmail.com) med frågor kring tävlingen.

/och glada Svenska Dagen! – Mats Nyman, ÅLF