Kategoriarkiv: Möten

Måtte föredrag om Boris Pasternak falla in?

”Ålffen” har på sistone varit aktiv med att  ordna ordcaféer på restaurang Skolan. Infallande helg står turen för reflektioner kring Janina Orlovs inkommande nyöversättningar av Nobelpristagaren Boris Paternak – på plats att reflektera är alltså Janina Orlov själv, som det ju bäst går till väga.

Varför behövs det nya översättningar? Vad är det som kommer att ändras från de tidigare? Var det något fel med de gamla översättningarna? Detta och även betydligt mer djupgående frågeställningar torde redas ut under eftermiddagen…

Åbolands litteraturförening i samband med ämnesföreningen Prosa, för litteraturvetenskapen vid Åbo Akademi, ligger alltså tillsammans bakom det här. Föredraget hålls lördagen 19.3. kl. 14.  Adress: Fabriksgatan 2(dvs Arken på ÅA), Westermarck-salen(om man kommer in genom huvuddörren bär det av först till höger och sedan strax före dörren ut en sväng till vänster).

orlov

 

Dessutom har vi ju faktiskt vårt årsmöte efteråt!

www.alf.fi
www.alf.fi

Tonsätt Torvalds – ÅLFs kompositionstävling

Tvärkonstnärlighet är givande! I Åbolands litteraturförening har vi mången gång i olika sammanhang haft som målsättning att samarbeta mellan olika konstformer till exempel för att kunna hitta nya kreativa kanaler, för att skapa samhörighet mellan olika kulturella aktörer eller bara för att få träffa intressanta människor som är intresserade av liknande grejer. Just nu manifesteras detta genom en tävling i att tonsätta Ole Torvalds dikter. Det är nämligen så att i augusti 2016 kan Åboland fira 100-årsdagen av en av sina kulturpersonligheter och framstående poeter, just denne Ole Torvalds.

Ole Torvalds
Ole Torvalds . Bild: Schildts Förlags AB

Kändast är Torvalds som tidningsman från Västra Nyland, Österbottningen och en lång tid vid Åbo Underrättelser, och även översättare från finska: till exempel översatte han Waltaris Sinuhe till svenska. Hans dikter om skärgård, krig, liv och död och kärlek förtjänar dock mer uppmärksamhet än de har fått. Vi hoppas kunna bidra till det. Målet är att ge dikter av Ole Torvalds klingande form som en levande del av vårt kulturarv.

Tävlingen är öppen för alla intresserade och vi har redan fått in bidrag. De skall vara oss tillhanda senast 1.12.2015. Första pris är 600 €, andra och tredje pris är 250 € vardera. Prisutdelning annonseras och sker under våren 2016 i Åbo. En jury på tre personer utses under hösten och är anonym tills tävlingen är avgjord. Sommaren och hösten 2016 planeras preliminärt två kompositionskonserter där de vinnande verken framförs, en i Åbo och en i Kimitoön. Dessa konserter är under planering, detta återkommer vi till, och jag vågar väl redan önska alla välkomna till dem som åhörare och publik!

Se även Facebook-sidan ”Tonsätt Torvalds” eller vår hemsida (under ”Aktuellt”) för mera information, noggranna tävlingsregler och fina exemplar av hans poesi! Kontakta också gärna Henrica Lillsjö(hlillsjo@abo.fi) eller Mai Palmberg(mai.palmberg@gmail.com) med frågor kring tävlingen.

/och glada Svenska Dagen! – Mats Nyman, ÅLF