Vi bloggar här

Fler ansluter sig an efter, åtminstone ett tjugotal föreningar kommer att blogga!

Aurorakören är en blandad kör med omkring trettio aktiva sångare. Kören sjunger mest lättare musik, arrangemang av pop- och jazzlåtar, men också mer traditionell körmusik. Kören träffas varje måndag kl. 18 i Gallerisalen på Gillesgården, Auragatan 1 G. Vi välkomnar alltid nya, sångglada medlemmar. Ordförande Tove Skrifvars, ordforande@aurorakoren.fi www.aurorakoren.fi

Flickscoutkåren Åbo Vildar. Scouting är äventyr, nya utmaningar, gemenskap, verksamhet i naturen och att lära sig genom att göra själv. Flickor fr.o.m. årskurs 1 är välkomna med i vårt glada gäng, ingen övre åldersgräns! Vi samlas på Gillesgården och i S:t Karins kyrka. Vill du komma med? Kontakta kårchef Cecilia Achrén, 040 500 5548. www.abovildar.fi

Föreningen Hem och Skola i Åbo är en förening för alla familjer som har barn i någon av de fem svenska skolorna i Åbo. Vi vill främja samarbetet mellan lärare, elever och föräldrar och arbeta för trivseln i skolorna. Vi stöder skolan och hemmen i deras strävanden att ge barnen en god uppväxtmiljö och företräder föräldraopinionen i skolfrågor. Också du kan vara med och påverka beslutsfattarna i frågor som berör skolorna och eleverna. Ordförande Lena Hindström-Pesu, 040 525 9029. http://abo.hemochskola.fi/start/ 

Ovo decor rf är ett äggmålningssällskap. Medlemmarna målar och dekorerar hönsägg på traditionellt sätt. Den årliga utställningen på Gillesgården är öppen under palmsöndagsveckoslutet. För mera informationen kontakta Ritva Manner, ritvamanner@gmail.com, 040 757 5120.

Röda Korset Åbo svenska avdelning är den svenska Röda Kors gemenskapen i Åbo. För tillfället har vi 442 medlemmar. Om du vill komma med i gemenskapen och göra gott i din näromgivning kan du kontakta ordförande Tove Johanssson på tjohanss@abo.fi

Röda Korset Åbolands distrikt stöder 10 avdelningar i Åbolands skärgård samt Åbo svenska avdelning. Vi arbetar enligt principerna Humanitet, Opartiskhet, Neutralitet, Självständighet, Frivillighet, Enhet och Universalitet. Verksamheten fokuserar i Åboland på vänverksamhet, förstahjälpverksamhet, mångkultur, insamlingsverksamhet, mentalt stöd och barn-och ungdomsverksamhet. Vi välkomnar gärna nya med! Under https://rednet.rodakorset.fi/aboland finns mer om oss eller kontakta verksamhetsledare Annalena Sjöblom 0400 838 675, aboland@redcross.fi

Sydkustens landskapsförbund r.f. verkar för kultur och utbildning på svenska i sina 16 medlemskommuner. Ordkonst, koordinering av nätverk för eftis och klubbar, fortbildning för personal inom dagvård, VårKultur och muntligt berättande hör till verksamheten. Sydkusten har kontor i Helsingfors och Pargas. Mera information: Lena Långbacka, Strandvägen 24, Pargas, 044 544 3348, lena.langbacka@sydkusten.fi, www.sydkusten.fi.

Åbo Damkör rf grundades 1948 av sångintresserade damer, av vilka en del tidigare hade sjungit i Arbetets Vänners Damkör. Idag är Åbo Damkör en ”mogen kvinna” på 67 år som består av 28 sångare i olika åldrar, både äldre och yngre – numera med tyngdpunkten på det senare. Vi trivs i varandras sällskap, tycker om att sjunga ihop och är inte rädda för att pröva på nya saker. Körens verksamhet har alltid haft en viktig social dimension – inte bara för oss själva – utan det har varit värdefullt att sprida glädje också till dem som inte har möjlighet att gå på konserter. Genom att besöka äldreboende och anstalter har vi bjudit på uppskattade stunder av underhållning under årens lopp. Kontakt: Larissa Krook (dirigent), larissa.krook@gmail.com och Viveca Hacklin (ordförande), viveca.hacklin@dnainternet.net. Körens webbadress: abodamkor.sangochmusik.fi

Åbo Frimärkssamlareförening rf grundades redan år 1895 och samlar idag ett trettiotal medlemmar. Mötena äger rum två gånger i månaden, månadens andra och fjärde måndag både under våren och hösten i Svenska gården, Auragatan 1 G, Stora köket, källaren, kl. 18.30. Programpunkter är bl.a. föredrag och frimärkslotteri. Om du är intresserad av vår förening och av frimärken, kontakta någon av våra funktionärer – ordförande Guy Grönblom, Tahtomavägen 5, 20300 Åbo, tfn 02-239 2661, viceordförande Ragnar Wikman, rwikman(at)abo.fi, eller sekreterare Gunilla Jansson, gunejans(at)hotmail.com. Nya medlemmar är alltid varmt välkomna! Och kom ihåg, man behöver inte vara expert eller ens ha samlat frimärken tidigare, vi hjälper dig jättegärna att komma igång!

Åbo Konstklubb r.f. grundades år 1982 då det ansågs att i Åbo behövdes en svenskspråkig konstklubb och dess syfte är att stöda intresset för skapande konst. Vi målar på tisdagarna mitt på dagen. Dessutom ordnar vi galleri- och museibesök och olika skolningstillfällen samt deltar årligen i sommarläger som ordnas av Våra Skärgårdars Konstgille. Kontakt: Sinikka Lindfors (sekreterare), sinikka.lindfors@pp.inet.fi, 040 594 5314. Du hittar oss också på Facebook.

Åbo Svenska Marthaförening. Marthorna i Åbo har i drygt 115 år jobbat för bildning och välmående bland kvinnor och vill vara en träffpunkt för marthor i alla åldrar. Välkommen med! Ordförande Mia Åkerfelt: mia.akerfelt(at)abo.fi, sekreterare Mia Henriksson: mihenrik(at)yahoo.se, 040 577 1713. aboland.martha.fi/abo

Åbo Svenska Teaterförening rf  upprätthåller Åbo Svenska Teater som är Finlands äldsta teater. Teaterhuset är byggt år 1839!  Vem som helst kan bli medlem i föreningen, vars uppgift är att garantera att det i teaterhuset spelas professionell teater på svenska. Förutom våra två fasta scener: Stora scenen med 367 platser och Studioscenen med 130 platser, spelar vi mindre föreställningar på caféscenen Tiljan. ÅST har också regionteaterstatus, vilket innebär att teatern har som uppgift att turnera med föreställningar i Åboland, Västra Nyland och Åland. Därför brukar vi tala om regionteatern som vår fjärde scen. Gå in på vår webbplats www.abosvenskateater.fi, gilla vår sida på Facebook och följ abosvenskateater på Instagram och abosvenska på Twitter. Kontakt: Maria Olin maria.olin@abosvenskateater.fi

Åbolands Kammarkör är en nytänkande och modig projektkör med ca 40 sångare från Åbo med omnejd. Vår repertoar är mycket omväxlande med allt från sakrala verk till bl.a. folkvisor, jazz, rock, dryckesvisor och opera. Därav vårt motto: ”Livet är för kort för att binda sig vid en genre.” Ni hittar oss på webben på www.kammarkoren.net och www.facebook.com/AbolandsKammarkor Ni kan också kontakta ordforande@kammarkoren.net för mer information.

Åbolands litteraturförening samlar människor med intresse för litteratur och skrivande från Åbo, Pargas och Kimitoön. Vi tänker på kreativt ordskapande: romaner, essäer, noveller, poesi. Men också på pjäser, biografier, skräck, estradpoesi, berättande, kåserier, dokumentära verk, kolumner, fantasy, litteraturkritik, sångtexter, reportage… Kontakt: Ordf. Mai Palmberg, mai.palmberg@gmail.com, www.alf.fi

Åbolands Ungdomsförbund ÅUF r.f. finns till för föreningsaktiva i hela Åboland. Vi hjälper våra medlemsföreningar med allt från byråkrati till att hitta samarbetspartners och ordna barn- och ungdomsevenemang. Förutom att vi ordnar skolningar och infotillfällen driver vi grundläggande konstundervisning i teaterkonst genom Åbolands Teaterskola. Om du eller din förening vill veta mera kontakta verksamhetsledaren Tove Lipponen (tove.lipponen@auf.fi, 045 895 7353) eller gå in på vår hemsida auf.fi, gilla vår sida på Facebook och följ abolandsuf på Instagram.

ÅIFK. Idrottsföreningen Kamraterna i Åbo grundades 1908 och verksamheten är mångsidig. ÅIFK har fyra grenföreningar: bowling, fotboll, friidrott och handboll. ÅIFK erbjuder möjlighet för unga och äldre att samlas inom ramen för sportslig verksamhet på sitt eget modersmål. Målsättningen är att alla skall känna föreningen som sin egen – En gång kamrat, alltid kamrat!
Handboll, Friidrott, Bowling: http://www.aifk.fi
Fotboll:
Look at us: http://fotboll.aifk.fi
Like the club: https://www.facebook.com/ffaifk
Like the girls: https://www.facebook.com/aifkgirls
Follow us: @AboIFK_FF

Gästbloggare:

Svenska folkskolans vänner. SFV grundades 1882 för att starta folkskolor och bibliotek och för att ge ut skrifter till den svenskspråkiga befolkningen i Finland. Idag är uppdraget betydligt bredare: SFV ger ut egna publikationer, entusiasmerar och stöder med bidrag, stipendier, pris och medaljer. SFV främjar bildningsarbete via SFV:s studiecentral och genom att vara delägare i utbildningsenheten Axxell. SFV äger dessutom förlaget Atena, och är delägare i Schildts & Söderströms. SFV har cirka tiotusen medlemmar. SFV upprätthåller också webbplatsen Föreningsresursen som samlar fakta, tips, råd och ger svar på frågor gällande olika aspekter av föreningsliv i Svenskfinland.
Verksamhetsombud i Åboland: Beatrice Östman, beatrice.ostman@sfv.fi,  040 502 6026

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *