Etikettarkiv: Blogg

Föreningar! Blogga på!

Svenni som välkomnar alla att tala svenska! Foto: Johanna Slotte
Svenni som välkomnar alla att tala svenska! Foto: Johanna Slotte

Jag promenerar så gott som dagligen genom Åbo centrum. Få arbetsvägar kan mäta sig med de vackra domkyrkokvarteren, åstranden, det prunkande salutorget, Mikaelskyrkan och Port Arthur. Vad som ofta slår mig, är att jag hör svenska talas väldigt ofta på gatorna. Visserligen koncentreras den svenska undervisningen på alla nivåer till centrum, vilket bidrar till att en hel del svenskspråkiga ungdomar rör sig på stan, men ändå känns det på något sätt overkligt att höra så mycket svenska omkring sig.

Enligt statistiken bor det 184 190 personer i Åbo av vilka 5,2 % har svenska som modersmål (Wikipedia – Åbo 28.9.2015). Med andra ord så är vi endast dryga 9500, vilket gör det än mer svårförståeligt. Är det bara så att de svenskspråkiga är aktivare och mer engagerade i olika verksamheter och därför hörs och syns på stan?

Jag skulle våga påstå att det är så, och varför inte? Vi har ett förträffligt Arbis med stort och populärt kursutbud, vi har aktiva pensionärsklubbar, hälsofrämjande verksamhet som Folkhälsan och ÅKG Palästra, körer, eftisverksamhet, scoutkårer, Marthorna och mycket annat. I själva verket har Åbo svenska föreningsråd hela 58 svenskspråkiga allmännyttiga föreningar som medlemmar och flera av dem har ytterligare föreningar under sig. Det finns alltså verksamhet på svenska för var och en.

Men trots aktiva unga och vuxna, håller föreningsvärlden på att förändras. Flera anrika föreningar har svårt att hitta nya medlemmar. Det kan bero på att just den typen av verksamhet inte längre är aktuell eller känns främmande för yngre generationer, men framförallt kanske för att synligheten är obefintlig. Man kanske inte har resurser eller ork att reklamföra sin verksamhet. Tiden är också nuförtiden på kort. Man träffas i samband med verksamheten, men att hitta styrelsemötestider som passar alla kan vara svårt. Flera föreningar har därför redan övergått till att i nödfall ordna möten per e-post. Facebook har också blivit en viktig del av verksamheten för en del föreningar medan andra kanske på grund av okunskap inte velat (eller vågat) utnyttja sociala medier.

Föreningsbloggen i ÅU är ett utmärkt mellansteg. Den ger synlighet lite så där på traditionellt dagstidningsvis även om det sker på nätet. Här kan föreningarna i text och bild berätta om sin verksamhet eller om evenemang de varit med om. Genom Föreningsbloggen tror jag att de, som ännu inte hittat sin fritidshobby har lättare att bilda sig en uppfattning om olika föreningars verksamhet. Vem vet, kanske just din förening blir intressant för många nya medlemmar. Alltså, föreningar, blogga på!

Pia Wolff-Helminen
ordförande för Åbo svenska föreningsråd rf