Temperaturkurvor

Som IT-nisse är det givetvis intressant att logga temperaturerna så jag skaffade några temperatursensorer som jag kopplade ihop med en liten minidator. Denna mäter temperaturerna och laddar upp ny information på webben med 15 minuters mellanrum så här kan ni också följa med temperaturutvecklingen.

Lade kompostens värme i en egen graf eftersom man då tydligare ser skillnaden mellan ute och innetemperaturerna i den andra. Den röda linjen är alltså temperaturen utanför växthuset. Den blå ungefär 1/3-del in  i växthuset, sett från komposten, på ca. 1 meters höjd från odlingslådan. Den turkosa linjen visar temperaturen ca. 10 cm ovanom komposten.

Uppdatering 17.maj:

Flyttade givaren som låg ovanpå komsten till jorden i ena odlingslådan.

Temperaturer den senaste timmen:

Daglig temperaturkurva

Skillnad Inomhus/Utomhus

Temperaturer det senaste dygnet:

Temperaturen det senaste dygnet

Skillnad Inomhus/Utomhus

Temperaturer den senaste veckan:

Temperaturen denna vecka

Skillnad Inomhus/Utomhus

Temperaturer den senaste månaden:

Temperaturen den senaste månaden

Skillnad Inomhus/Utomhus

Be Sociable, Share!