Hej och välkomna till ÅU:s nya konstblogg!

PROFIL

Målet med den här bloggen är att skapa en plattform som kompletterar tidningens kulturbevakning, speciellt med fokus på bildkonst (och allt vad det kan betyda).

Här kommer att finnas korta intervjuer med konstnärer inför att utställningar öppnar, tips om evenemang som går utanför det traditionella galleriet, bilder, intryck och reflektioner kring kulturfenomen och eventuellt gästinlägg av lokala konstnärer och kulturarbetare.

Kort om mig för dem som inte vet vem jag är:

Jag heter Johanna Bruun är fil.kand i konstvetenskap och har skrivit konstkritik i ÅU sedan år 2008. Just nu skriver jag min gradu om plagiat och konstförfalskninagar i konstvärlden.

Parallellt studerar jag  grafisk design och illustration vid designinstitutet i Lahtis. Jag jobbar också som frilansjournalist och illustratör.

Jag dricker kopiösa mängder kaffe, tänker och gör mycket. Här är en länk till min portfolio om någon är nyfiken. http://johannabruun.tumblr.com/

Det blir bra det här, häng med!

Ett rum där konsten kan andas

Intervju med åbokonstnären och grundaren av evenemanget Breathing Pop-up Workspace/ Art Event Antti-Juhani Manninen.

Breathing är ett konstevenemang som sedan år 2012 ordnats flera gånger om året på olika håll i Åbo. Nu ordnas vårens tredje Breathing-”Konstens vårfest”, som går av stapeln från måndag den 18 maj till lördag den 23 maj på Tehdasteatteri.

(Evenemangets facebooksida: https://www.facebook.com/events/899276910113821/)

007

Vad är Breathing och varifrån kom idén till evenemanget?

Breathing är ett rörligt och levande evenemang för samtidskonsten. Breathing fungerar enligt pop up-konceptet, det vill säga söker hela tiden sin form och ordnas varje gång på olika ställen.Breathing är en plats där man kan dela, testa och slösa bort sina idéer och sin tid.

I praktiken består Breathings program av tre överlappande linjer. För det första har vi samlat ihop ett gäng konstnärer, antingen genom en ansökningsprocess eller genom att bjuda in dem. För det andra har evenemanget delat ut arbetsrum åt de konstnärer som behöver, för olika tidsperioder, från en timme till en vecka. För det tredje har vi bjudit in olika konstnärer till evenemangets öppningsdag då vi tillsammans funderar på vad som skulle vara relevant och viktigt att göra just nu. Sedan börjar vi genast utveckla och verkställa de här tankarna tillsammans och i olika arbetsgrupper.

Idén till Breathing föddes under kulturhuvudstadsåret 2011. Det var många konstnärer inom skilda grenar som upplevde ett behov av att se och göra konst som inte liknar en stipendieansökans arbetsplan. Jag ville se konst som inte är så strikt definierad för mig, deltagaren och som inte behövde rättfärdigas genom något välmåendeprojekt. Mindre kontroll, mera diskussion och snabbare action, risktagning och en känsla av fara. Ett historielös konstrum för nyare konstformer kändes som rätt lösning.

För vem är Breathing?

Jag har försökt skapa ett evenemang som genuint intresserar mig som deltagare. Grundtanken från början till slut är att arrangörerna, de som uppträder och besökarna är på samma linje. Alla är på sätt och vis deltagare och kan påverka hur evenemanget utvecklas. Jag hoppas att de som deltar upplever det så. Det är inte obetydligt vem som kommer på Breathing, det är inte för alla, utan just för dig.

006
Hurudana evenemang har ordnas i samband med Breathing tidigare och vad kommer att hända den här gången?
Breathing har ser ut på många olika sätt och innehållit en stor variation i programmet. Som en en månad lång festival i en tom affärslokal i Åbos kärncentrum, ett en veckas långt evenemang i galleri Titanik, en tredagar lång festival i samband med Turku International Puppetry Festival, som en enstaka hemmafest och en gång bara närvarade genom Facebook-statusar. I vår är Breathing en sexdagar lång festival i teatern TEHDAS teatteri:s lokaler.

Allt från konserter, performancer, scenkonst och dans till curaterad samvaro, installationer, foto- och videokonst, diskussionstillfällen, föreläsningar, stipendiespel, workshops och så vidare har ordnats i samband med Breathing. Sammanlagt har Breathing sysselsatt nästan trehundra konstnärer från femton olika länder.

Nu är det dags för vårens tredje Breating. ”Konstens vårfest” börjar på måndag kl. 10 på Tehdas teatteri, med en måndagspalaver där vi tillsammans diskuterar vad valresultatet betyder för konsten, kulturen och Finland.

Stora nedskärningar är att vänta, och som vanligt kommer detta att drabba de som är mest utsatta, till vilka en stor del av konstnärerna hör. Hurudan konst kan vi förvänta oss om de konstnärer som verkar på det fria fältet inte längre kan arbeta och bara de stora konstinstitutionerna finns kvar?

Vad vill du att folk upplever, ser eller förstår genom Breathing?

Jag vill lyfta fram sådan konst, och sådana konstformer, tankar och konstnärer som är viktig för mig och som inte får så mycket uppmärksamhet i media. Jag vill också möjliggöra nya kombinationer och sammarbeten och underlätta delandet av produktionsmedel konstnärer emellan och sedan samla ihop allt detta under ett öppet och synligt konstevenemang.
Det är också viktigt att deltagrana får en upplevelse av meningsfullhet, att det är betydelsefullt att just jag är här. Det betyder inte att alla ska känna sig som konstnärer, trots att man rör sig i konstens kontext är man viktig och har någon form a expertis.

Deltagarnas konstupplevelser får vara just sådana som de är. Det finns inga fel sätt att förstå konsten på.

breathing2

Var finns det mera information om Breathing?

Lättast får man info via Breathings Facebook-grupp (Breathing Work Space / Art Event) och den här gången också via Tehdas teattters sidor www.tehdasteatteri.com. Vill man vara med går det också bara att skicka ett mail till wemakebreathing@gmail.com.

Beskriv ännu Breating med fem adjektiv
Kiva, lätt, inspirerande, härlig och gemensam.

breathing3

Foton: Jussi
Virkkumaa