Vad är konstens mening?

”The aim of art is to represent not the outward appearance of things, but their inward significance.”

Aristoteles

”I found I could say things with color and shapes that I couldn’t say any other way – things I had no words for.”
Georgia O’Keffe

”The purpose of art is washing the dust of daily life off our souls.”
 Pablo Picasso

Såhär säger Aristoteles, Georgia O’Keffe och Pablo Picasso om konstens mening. Själv tänker jag, ur ett väldigt brett perspektiv, att konstens uppgift är att skapa innehåll i livet. Och då menar jag verkligen innehåll eller mening- inte bara underhållning eller stimulans. Inte för att underhållning och mening på något sätt utesluter varandra.

För mig är konsten på ett väldigt konkret sätt mitt livs innehåll, både privat och i mitt jobb. Men jag inser ju att alla inte har eller vill ha ett liv som kretsar kring konsten. Jag vill veta hur andra upplever det här. Hur ser en diplomingenjör på konstens mening, eller en socialarbetare, vilken roll upplever en poet, bildkonstnär, litteraturkritiker eller journalist att konsten har? Jag bestämde mig för att helt enkelt fråga.

anna_torkkel

Anna Torkkel, danskonstnär, Åbo
Konsten kan inte definieras endast från ett nyttoperspektiv. Konstens är något karaktäristisk för människan, och dess mening kan vara att förmedla betydelser och skapa överraskande kopplingar mellan tid och rum. Jag vill också tro att konsten kan vara något mer är ett sätt att påverka samhället eller en dialog som förs inom konstfältet. Konsten har möjligheten att porträttera verkligheten och människan på ett sätt som sträcker sig förbi orden. Konsten bjuder in människan att verkligen betrakta, och att se saker och att möta sådant som är okänd för en själv.

leena-kela-BWLeena Kela, performancekonstnär Åbo
Jag anser att konstens mening är att producera och frambringa mening. Konst får vara full att motsättningar, mångtydig, porös, konstig, otydlig och allt det som man i vanliga diskussioner försöker hejda och förenkla.

 

 

heikki_marilaHeikki Marila, bildkonstnär, Åbo
Att väcka tankar och känslor.

 

 

 

Kalle_kevivn

Torbjörn Kevin, pensionerad chefredaktör på ÅU, aktiv samhällsdebattör, Åbo
Konstens mening handlar om att få nya och överraskande infallsvinklar genom en skenbar underhållning. Teatern är ett bra exempel på det. Sen är måleriet också någonting mycket fascinerande. Jag kan inte riktigt beskriva vad det är som fångar mig i en målning, det är något mera undermedvetet. Konsten kan ha ett budskap och ställa frågor, men de kan framföras finstilt och skickligt inte vräkas över en.

antin_snickarsAnn-Christine Snickars, frilansskribent och litteraturkritiker på Åbo Underrättelser, Åbo
Konstens uppgift, ja, man ska aldrig komma med en heltäckande definition av den, men en aspekt kunde vara att den kan – och ska – uppväcka och upprätthålla en känslighet och mottaglighet hos den som betraktar, läser, lyssnar …

Konsten ska också förskjuta och rubba perspektiven så att mottagaren har skäl (och förhoppningsvis förstånd) att ifrågasätta sina tidigare ståndpunkter och premisser. Det senare kan vara viktigt, för konst kan – liksom det mesta – missbrukas för olika syften. Dikt kan till exempel skrivas för att elda nationella känslor.

Att konstupplevelser ska ge välbefinnande och befrämja hälsa är en tanke som slagit rot i dag, men det är slarvigt tänkt. Konsten har inget folkhälsouppdrag, den biten ska alldeles andra instanser sköta.

Men det finns också ett njutningsmoment i konsten: färger, ordkombinationer, toner, kan ge en njutning, det ligger något fantastiskt och eftersträvansvärt i det.

sebastian_bergholmSebastian Bergholm, kulturjournalist på YLE, Åbo
Jag vill inte säga att konsten har någon speciell uppgift, trots alla de problem vår värld brottas med. Att handla är människans, inte konstens uppgift. Men den viktiga roll som konsten kan ha i arbetet för värden som frihet och förståelse (som är helt centrala för konsten också) är att visa på att olika sätt att tänka, gestalta och göra är möjligt. Det påminner mig om att en annan värld också är möjlig, att vi människor har kraft och fantasi till vad som helst.

Min kanske starkaste konstnärliga upplevelse i år var libanesiska sångerskan Yasmine Hamdans konsert i Helsingfors i augusti. Hennes musik andas samtidigt kärlek till en traditionell arabisk musik som den skapar ett helt nytt utrymme för konstnärligt uttryck. Hennes feminism är normbrytande och inspirerande långt bortom arabvärlden.

Jag kom att tänka på det här som ett exempel på vilken betydelsefull roll konst kan ha i en värld där många människor är i rörelse och fördomar och uppfattning om annanhet verkar hindra oss från att förstå varandra.

Yasmine Hamdan som själv tvingats fly Beirut och som levt som flykting i många länder uppträdde i Finland precis då som media dagligen rapporterade om drunknade i medelhavet.

Det politiska inhemska sammanhang som Hamdan dök upp i påminde mig om konstens starka roll, hur den i vissa situationer slår upp oss på vid gavel. Publiken fick se en estetiskt trollbindande konsert och beröras djupt av en människa som både tvingas fly och som tagit makten över sitt liv.

Jag minns att jag tänkte att det finns så många i Finland som skulle ha bordat se konserten, och uppleva gemenskapen i Huvilatältet.

Hamdan och konsten påminner mig om att olika sätt att tänka och vara på är möjliga och genom det här, att en annanslags värld också är möjlig. Vi har alla kort på vår hand, till ondska men också till frihet och solidaritet.

petter_holmström

Petter Holmström, diplomingenjör, bloggar under namnet Brandmuren på ÅU.fi, Pargas
Förmedla känslor som man känner igen men har svårt att sätta ord på.

 

 

pontus_ankar

Pontus Anckar, Praktiker i antigymnastik, Pargas
Konsten kan enligt mig i bästa fall fungera som terapi. Nu tänker jag inte på terapi i form av en liten undanflykt från den gråa vardagen. Jag menar att konsten verkligen kan utmana och skaka oss, den kan hjälpa oss att få syn på saker, i oss själva och andra. Till exempel en bra bok eller film kan, utan att ta till pekpinnar, visa oss svårigheterna med att vara människa, svårigheterna med oss själva och svårigheterna i våra relationer. En bra bok eller film kan ofta vara betydligt mera terapeutisk än en psykologisk självhjälpsbok.

mia_eklundMia Eklund, samordnare av social-, ungdoms- och mångkulturella verksamheten vid Röda korset, Åbo
Konstens mening är att förmedla något; en känsla, en tanke, ett synsätt. Konsten är viktig eftersom det är ett sätt att uttrycka sig genom, konsten väcker känslor hos människor och får oss att tänka till och reflektera.

 

lucas_voghtLucas Vogt, konstnär, Åbo
En strävan efter katarsis. Att utforska det kollektiva omedvetna och dela med sig sina fynd. Fynden kan erbjuda värdefulla insikter om samhället och tidsandan.

 

 

Heidi_von_wright

Heidi von Wright, poet, Åbo
För en tid sedan skrev jag ner en mening på baksidan av en inköpslista: ”jag kan bara vara på ett ställe – inte på flera, samtidigt – i konsten kan jag röra mig.”

Jag har listlappen kvar, instucken i min anteckningsbok tillsammans med andra tankar, reflektioner och uppslag. Den där meningen, ligger det någonting i den eller är det bara ord? (som jag kanske inte ens kommit ihåg nu om jag inte, kanske i frustration över kassakön, skrivit ner dem).

Jag kan alltid bara befinna mig där jag verkligen är men genom att läsa en bok eller betrakta en målning, se en film eller lyssna på musik förflyttar jag mig – eller någonting i mig förflyttar sig. Jag tar del av något som någon gjort – tar det till mig på någon sätt, utsätts: tycker om det, tycker inte om det, förundras, förfäras, förändras.

Frågor om konst: varför den är viktig? Vad som är meningen med konst? är svåra att besvara. Det kan till och med vara svårt att hitta en ingång, vad är viktigt att säga om konst? När blir det bara klichéer? Lite lättare är det att svara på varför konst är viktigt för mig. Genom att betrakta och med andra sinnen ta in konstyttringar får jag något behov tillfredsställt, min världsbild vidgas – jag vågar påstå att det här gäller de flesta konstarter och de flesta konstverk. Jag lär mig något, både av konst jag gillar och av sådant som jag inte gillar – bara jag tar mig tid att fördjupa mig, verkligen anstränger mig att se/höra verket.

Visst händer det att jag lägger ifrån mig en bok innan jag läst ut den – men väldigt sällan, faktiskt. Den inre ansträngningen tillför alltid nåt i mötet med det yttre konstverket. Och det är också någonstans där som meningen kommer in i bilden. Det här kan låta relativistiskt men jag menar inte att det måste vara det. Det största/innersta upplevelserna av konstverk är återvändningar – böcker jag läst tidigare, tavlor jag sett tidigare, låtar jag tidigare hört. Men så den där ena gången – kanske handlar det om vem jag ser tavlan i sällskap med, kanske handlar det om högtalaren som förstärker ljudet, kanske handlar det om vad som hänt mig dagen före jag läser den där ena diktsamlingen. Meningen uppstår mellan mig och konstverket.

Och ja, frågor om konst ska väl egentligen inte snabbt och kort besvaras, utan diskuteras – länge och väl.