Vanitas uppmanar en att fira livet!

Imorgon, torsdag, börjat dansfestivalen XS.vol 7 i Kutomo i Åbo. Festivalen som håller på tills lördag 28.11, koncentrerar sig på modern dans, arrangeras nu för sjunde gången av produktionsbolaget Ehkä-tuotanto.

Jag fick chansen att intervjua danskonstnär Anna Torkkel -en av Ehkäs och festivalens grundare, om hennes senaste verk Vanitas. I Vanitas uppträder Torkkel tillsammans med den japanska performancekonstnären Tashi Iwaoka, den visuella konstnären Elina Minn och ljudkonstnären och musikern Johanna Porola. Verket visades för första gången på scenkonstfestivalen Baltic Circle i Helsingfors, förra veckan. I morgon kl. 19 har Vanitas Åbopremiär på Kutomo.

Vanitas är ett av konstens mest klassiska teman. Ordet är latin för ”fåfänga eller tomhet och handlar om livets förgänglighet och om hur konsten nästan alltid, på något plan, hanterar tid och rum och människans förhållande till sin egen dödlighet.

Ordet ”vanitas”, kommer från boken Predikan (1:2) i Gamla testamentet, vars inledning lyder: Vanitas vanitatum omnia vanitas, ”Tomhet, idel tomhet, allt är tomhet”, eller, enligt en äldre översättning, ”Fåfängligheters fåfänglighet. Allt är fåfänglighet”. Den mest klassiska vanitastraditionen är 1600-talets stillebenmåleri där olika föremål fungerar som symboler för livet och döden.

Anna Torkkel tycker trots allt att vanitasmåleriet främst är en hyllning till livet och ljuset. Då ljuset ställs bredvid mörkret lyser det desto kraftigare.

Tashi Iwaokan & Anna Torkkel i "Vanitas" på Baltic Circle, 2015, Foto: Tani Simberg

Tashi Iwaoka & Anna Torkkel i ”Vanitas” på Baltic Circle, 2015, Foto: Tani Simberg

Anna Torkkel, berätta lite om din bakgrund?
Jag är en danskonstnär som arbetar som koreograf, dansare och konstnär inom dans- och scenkonst. Jag har studerat i Stockholm, Åbo, Helsingfors och Amsterdam. Produktionsbolaget Ehkä-tuotanto grundade jag tillsammans med scenkonstnär Tashi Iwaoka år 2004 i Amsterdam, och sedan år 2009 har Ehkä drivit Kutomo, ett rum för samtidskonst i Åbo. Vid sidan av mitt konstnärliga arbete, curaterandet och organiserandet fungerar jag också som danslärare.

Vad har varit det här verkets utgångspunkter?
Mitt nya verk Vanitas, är en fortsättning på mitt mångåriga intresse för att arbete med ett närvarobaserat, enkelt och upplevelsebetonat förhållande mellan scenkonstnären och publiken. Verket strävar inte nödvändigtvis efter att formulera eller proklamera något, utan efter att nå något mjukare och sinnligare, ett ögonblick som kan delas.

23162937281_1f28ab9429_z

Tashi Iwaoka & Elina Minn i ”Vanitas”, på Baltic Circle, 2015, foto: Tani Simberg

På vilket sätt hanterar du Vanitastematiken i ditt verk?
Jag har alltid fascinerats av vanitasmålningarna och hur symbolerna talar till en. En sorts direkt, ordlös konkreti, som uppmanar till meditation. Jag ville hitta en liknande igenkännbar styrka i dansföreställningen som kontext. Trots det ville jag inte utgå från förruttnelse och förfall, utan koncentrera mig på livskraften, ljuset och glädjen.

I 1600-talets stilleben är ljuset centralt och det söker sig mot den mest livskraftiga delen, fast målningen i sig visar hela livscirkeln, från blommans knopp till den utblommade blomman. Stillebenmålningarna uppmanar en egentligen till att fira livet!

Jag begränsade sedan arbetet till vissa teman som jag ville arbeta med: skönhet, hud, rosor, döden och ungdom. Vi började arbetet med de olika scenerna genom övning vars mål var att stärka scenkonstnärernas närvaro.

Scenernas slutgiltiga form, det vill säga verkets ramar finns, så att scenkonstnären kan verka och leva ut temat där i stunder och dansen kan så att säga ”hända”. Jag strävar efter att det sker något ”verkligt” på scenen, och att scenkonstnärens närvaro i rörelserna eller handlingen talar för sig. Som regissör hoppas jag att föreställningen kan föda en känsla av mening hos betraktaren. Föreställningen strävar efter att vända upp och ner på det som är överflödigt och frambringa en delad känsla av mening.

Är vanitastematiken alltid aktuell?
Vanitasmåleriets insikt om livets och varandets värde är såklart alltid aktuellt. Upplevelsen av livet som meningsfullt är ett tema som aldrig är färdig- eller slutbehandlat.

Är vanitastematiken speciellt aktuell just nu?
Kanske. Det känns som om det finns extra mycket frustration i luften just nu, som uttrycks som hat mot andra. Folk borde inse, på ett helt konkret plan, att precis allt levande är unikt och betydelsefullt, inte bara det egna livet.

22745757737_5a190d9e27_z

Ljudkonstnär Johanna Poroloa och Elina Minn, Baltic Circle, 2015, foto: Tani Simberg

Hur var det att visa upp föreställningen på teaterfestivalen Baltic Circle?
Jag är väldigt tacksam över möjligheten att ha Vanitas uruppförande på Baltic. Scenkonstfältet är väldigt aktivt och såklart större i Huvudstadsregionen än i Åbo. Det var roligt att visa upp verket för en full läktare! Stämningen på festen är också väldigt social och diskuterande, och det var fint att höra olika röster om föreställningen.

Hur känns det att framföra Vanitas på festivalen XS vol.7 på Kutomo?
Arbetet med verket gjordes i Kutomos utrymmen och för Baltic blev vi tvungna att göra ett stort anpassningsarbete. Det känns bra att nu föra tillbaka föreställningen till Kutomo, där delar av den kommer bättre till sin rätta. För Ehkä-tuotanto, känns det hisnande att det redan är frågan om den sjunde dansfestivalen!

Kan du beskriva ditt verk med fem ord?
Äkta, känsligt, koncentrerat, intensivt och humant.

Och slutligen: vad är konstens mening?
Konsten kan inte definieras endast från ett nyttoperspektiv. Konstens är något karaktäristisk för människan, och dess mening kan vara att förmedla betydelser och skapa överraskande kopplingar mellan tid och rum. Jag vill också tro att konsten kan vara något mer är ett sätt att påverka samhället eller en dialog som förs inom konstfältet. Konsten har möjligheten att porträttera verkligheten och människan på ett sätt som sträcker sig förbi orden. Konsten bjuder in människan att verkligen betrakta, och att se saker och att möta sådant som är okänd för en själv.