About the blog – om bloggen

Newcomers:

Newcomers is a blog for people who hope to start a new life in Finland. By the newspaper Åbo Underrättelser.

Our first writer is Bahaulddin Rawi in Turku/Åbo, Finland, currently waiting for asylum. In Iraq he worked as a journalist and university teacher.

Ahmed Zaidan also lives in Turku/Åbo. He is a journalist and poet who fled Iraq in 2013.


Nyanlända:

Nyanlända är en blogg för människor som vill starta ett nytt liv i Finland. Den upprätthålls av tidningen Åbo Underrättelser.

Vår första skribent är Bahaulddin Rawi, asylsökande i Åbo. I Irak jobbade han som journalist och universitetslärare. (Läs en intervju med honom.)

Ahmed Zaidan bor i Åbo. Han är journalist och poet. Han flydde från Mosul i Irak 2013.

Bloggen är huvudsakligen på engelska.

Be Sociable, Share!