Goda nyheter fixar inte en trasig journalistik

Så har då påståendet att journalister enbart är intresserade av dåliga nyheter också anammats av journalisterna själva.

Jonas Jungar, redaktionschef på Svenska Yle, kommer nyfrälst från en mediekonferens och dömer ut klassiska nyhetskriterier – till de konstruktiva nyheternas fördel. (Nyandlighet inom medierna innebär ofta just det, att det nya måste få glänsa på det gamlas bekostnad.)

Jungar är inte ensam. Som journalisten Marcus Floman skriver i branschens tidning hjälper Yle genom en pågående ungdomskampanj till med att ”snygga upp arbetslöshetsstatistiken”.

Och i HBL listar medieforskaren Anu Koivunen fler exempel på konstruktiv journalistik under rubriken ”Nej tack till nyhetsmys!” (bakom vägg). I jakten på goda nyheter ska medierna komma ihåg att nyheter inte är entydigt goda för alla, är Koivunens poäng.

Nej, jag är inte så naiv att jag tror att nu börjar alla nyhetsmedier, i jakten på konstruktiva berättelser, skippa den kritiska granskningen. Som Jonas Jungar skriver handlar det om ett nytt element i Yles bevakning – bland andra, d.v.s.

Istället tror jag att diskussionen är symptomatisk för mediernas osäkra famlande efter bekräftelse i en tid då interaktivitet och publikens gunst är de accepterade måttstockarna.

Det är inte fel att påstå att också goda nyheter är fullvärdiga nyheter. Men om problemet är slentrianmässig journalistik – där konflikter, offer, skurkar och drama (Jungars kategorisering) upplevs som en enkel utväg – då är lösningen inte goda nyheter.

Lösningen är att fixa den söndriga journalistiken, inte att säga ”Publiken har rätt. Vi är för negativa. Nu är det konstruktiva nyheter som gäller.”

(Frågan är större än så. Frågan är vad vi journalister gör med de nyheter vi erbjuds tuta ut och vad publiken förväntas göra med de nyheter de serveras. Föreställningen om obalansen mellan goda och dåliga nyheter har sin upprinnelse i den obesvarade frågan. Mer om det här.)

Kritik är konstruktivt! Den som tror något annat gör sig skyldig till en naiv indelning i goda och dåliga nyheter. Typ: goda nyheter gör dig glad (och engagerad); dåliga nyheter gör dig ledsen (och desillusionerad).

Jag har också suttit i bilen med ungarna, på väg till dagis, skola och jobb, och stängt radion eftersom dagen kan inledas på ett bättre sätt än att förklara gruppvåldtäkter, naturkatastrofer och barnmisshandel.

Men att utgående från den reaktionen börja kräva en omändring av det som jag utgår från att redan finns på nyhetsredaktionen – en nyhetsvärdering! – vore att följa den naiva indelningen i goda och dåliga nyheter.